„Pomocna Dłoń” – projekt Stowarzyszenia CROSS | OKSWiM

„Pomocna Dłoń” – projekt Stowarzyszenia CROSS

„Pomocna Dłoń” – projekt Stowarzyszenia CROSS
szkolenie z zakresu obsługi smartfonu i komputera

Stowarzyszenie „Cross” ogłasza nabór uczestników – osoby pełnoletnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku na dwie edycje szkolenia z zakresu obsługi smartfonu i komputera. Szkolenia mają na celu zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących poprzez podniesienie umiejętności w komunikowaniu się i w dostępie do informacji.

Szkolenie składa się z czterech tygodniowych zjazdów organizowanych w Sękocinie Starym pod Warszawą. Zjazdy przeprowadzane będą w Hotelu „Groman”, Al. Krakowska 76 Sękocin Stary, 05-090 Raszyn (www.groman.pl). Poniżej znajdują się terminy zjazdów w poszczególnych edycjach. Prosimy o zapisywanie się na jedną z edycji, gdyż szkolenie przewiduje cykl 4 tygodniowych zjazdów.

Edycja nr 1

Zjazd numer 1)  27.04 – 04.05.2019

Zjazd numer 2)  01.06 – 08.06.2019

Zjazd numer 3)  29.06 – 06.07.2019

Zjazd numer 4)  27.07 – 03.08.2019

lub

Edycja nr 2

Zjazd numer 1) 04.05 – 11.05.2019

Zjazd numer 2) 22.06 – 29.06.2019

Zjazd numer 3) 20.07 – 27.07.2019

Zjazd numer 4) 17.08 – 24.08.2019

 

Szczegółowe informacje o projekcie: ogłoszenie o szkoleniu Pomocna dłoń 2019