Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2023 | OKSWiM

Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2023

Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2023

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” ze środków PFRON realizuje projekt pn.:

„Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2023”

W ramach projektu odbędą się cztery szkolenia w terminach:

06-12.05.2023 r.

18-24.06.2023 r.

06-12.08.2023 r.

13-19.08.2023 r.

Celem projektu jest odpowiednie przygotowanie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także kadry i wolontariuszy działających na ich rzecz tak, aby osoby te mogły w najlepszy sposób im pomagać.

 1. Miejsce szkolenia – Władysławowo.
 2. Uczestnictwo – każdy zainteresowany udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. W tym celu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), który zostanie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby kwalifikujące się do jednej z dwóch poniższych grup, spełniające warunki formalne i merytoryczne:
  1. Osoby z otoczenia, członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych:
   1. Warunki formalne – wiek 18-75 lat.
   2. Warunki merytoryczne – oświadczenie o byciu osobą bliską, opiekunem, członkiem rodziny, dla wskazanej z imienia i nazwiska osoby niepełnosprawnej z okazaniem jej orzeczenia o niepełnosprawności.
  1. Osoby pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym wolontariusze):
   1. Warunki formalne – wiek 18-75 lat.
   2. Warunki merytoryczne – posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenie w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych (okazanie przynajmniej zaświadczenia).

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie, jest zobowiązana do podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, list obecności, rejestru udzielonego wsparcia i innych, a w trakcie szkolenia przestrzegania regulaminu i czynnego udziału w zajęciach.

 1. Zakres szkolenia:
  1. Mindfulness jako metoda radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami
  2. Sport jako metoda rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych.
  3. Dostępność jako szansa na włączenie w życie społeczne

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowana kadrę.

Zgłoszenia – kontakt@okswim.pl

Formularz zgłoszeniowy 2023

nowy wzór oświadczenia o przetwarzaniu danych 2023

 

Zadanie dofinansowanie z funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022 „Działamy razem”, kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”

Wartość ogółem: 238 896,00 zł                                Kwota dofinansowania: 190 896,00 zł

Okres realizacji projektu – kwiecień 2023 – wrzesień 2023