Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2021 | OKSWiM

Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2021

Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2021

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

Ze środków PFRON realizuje projekt pn.:

„Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2021”

W ramach projektu odbędą się trzy szkolenia w terminach:

17-23.05.2021 r.

14-20.06.2021 r.

25-31.07.2021 r.

Celem projektu jest odpowiednie przygotowanie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także kadry i wolontariuszy działających na ich rzecz tak, aby osoby te mogły w najlepszy sposób im pomagać.

 1. Miejsce szkolenia – Władysławowo.
 2. Uczestnictwo – każdy zainteresowany udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. W tym celu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), który zostanie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby kwalifikujące się do jednej z dwóch poniższych grup, spełniające warunki formalne i merytoryczne:
  1. Osoby z otoczenia, członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych:
   1. Warunki formalne – wiek 18-70 lat.
   2. Warunki merytoryczne – oświadczenie o byciu osobą bliską, opiekunem, członkiem rodziny, dla wskazanej z imienia i nazwiska osoby niepełnosprawnej z okazaniem jej orzeczenia o niepełnosprawności.
 1. Osoby pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym wolontariusze):
  1. Warunki formalne – wiek 18-70 lat.
  2. Warunki merytoryczne – posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenie w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych (okazanie przynajmniej zaświadczenia).

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie, jest zobowiązana do podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, list obecności, rejestru udzielonego wsparcia i innych, a w trakcie szkolenia przestrzegania regulaminu i czynnego udziału w zajęciach.

3. Zakres szkolenia:

   1. Przemoc w rodzinach z niepełnosprawnościami.
   2. Niepełnosprawność, a uzależnienia.
   3. Rozwój umiejętności miękkich komunikacja w rodzinie.
   4. Sport jako metoda rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia – kontakt@okswim.pl

Wartość ogółem: 145 149,06 zł

Kwota dofinansowania: 115 149,06 zł