Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2020 | OKSWiM

Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2020

Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2020

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”

Ze środków PFRON realizuje projekt pn.:

„Pomagając zmieniasz świat niepełnosprawnych na lepsze 2020”

W ramach projektu odbędą się trzy szkolenia w terminach:

27.06.-03.07.2020 r.

25-31.07.2020 r.

07-13.08.2020 r.

Celem projektu jest odpowiednie przygotowanie członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także kadry i wolontariuszy działających na ich rzecz tak, aby osoby te mogły w najlepszy sposób im pomagać.

 1. Miejsce szkolenia – Władysławowo.
 2. Uczestnictwo – każdy zainteresowany udziałem w projekcie może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. W tym celu należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), który zostanie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby kwalifikujące się do jednej z dwóch poniższych grup, spełniające warunki formalne i merytoryczne:
  1. Osoby z otoczenia, członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych:
   1. Warunki formalne – wiek 18-70 lat.
   2. Warunki merytoryczne – oświadczenie o byciu osobą bliską, opiekunem, członkiem rodziny, dla wskazanej z imienia i nazwiska osoby niepełnosprawnej z okazaniem jej orzeczenia o niepełnosprawności.
 1. Osoby pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym wolontariusze):
  1. Warunki formalne – wiek 18-70 lat.
  2. Warunki merytoryczne – posiadanie co najmniej 2 letniego doświadczenie w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych (okazanie przynajmniej zaświadczenia).

Każda osoba, która zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie, jest zobowiązana do podpisania wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych, list obecności, rejestru udzielonego wsparcia i innych, a w trakcie szkolenia przestrzegania regulaminu i czynnego udziału w zajęciach.

 1. Zakres szkolenia:
  1. Metody radzenia sobie ze stresem.
  2. Trening budowania pozytywnej samooceny.
  3. Metody relaksacyjne jako klucz do zrównoważonego rozwoju.
  4. Sport jako metoda rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowana kadrę.

Zgłoszenia – kontakt@okswim.pl