Nowe władze naszego Klubu! | OKSWiM

Nowe władze naszego Klubu!

okswimlogo

Nowe Władze

W roku bieżącym, w naszym Klubie odbyły się wybory nowych władz. Zostały one zatwierdzone przez Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 17 maja 2017 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli się w nowych władzach, jednocześnie życzymy udanej pracy na rzecz naszego stowarzyszenia.

Zarząd Klubu:

Prezes – Piotr Łożyński

Wiceprezes – Marek Harkowski

Skarbnik – Krzysztof Ruszkiewicz

Sekretarz – Mieczysław Kontrymowicz

Członek Zarządu – Benedykt Kubicki

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Krystyna Krajewska

Zastępca przewodniczącego – Bożena Kruk

Członek – Alicja Bielecka

Sąd Koleżeński:

Paweł Ejzenberg

Piotr Miś

Katarzyna Raczyńska