Nowe władze naszego Klubu | OKSWiM

Nowe władze naszego Klubu

Nowe władze naszego Klubu.

 

Dnia 21 sierpnia 2021 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się Walne Zebranie Klubu. W wyniku jawnego głosowania uprawionych członków wybrano nowe władze, które przedstawiają się następująco:

Zarząd:

– Krzysztof Harkowski – Prezes

– Mieczysław Kontrymowicz – Wiceprezes

– Krzysztof Ruszkiewicz – Skarbnik

– Katarzyna Raczyńska – Sekretarz

– Kamil Miętkiewicz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

– Alicja Bielecka – Przewodnicząca

– Andrzej Rekosz – Zastępca

– Tomasz Stopierzyński – Członek

Sąd Koleżeński:

– Marek Harkowski – Przewodniczący

– Agnieszka Iwaniuk – Członek

– Piotr Miś – Członek

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!