Informacja o anulowaniu zapytań ofertowych | OKSWiM

Informacja o anulowaniu zapytań ofertowych



Informacja o anulowaniu zapytań ofertowych

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” informuje o anulowaniu zapytań ofertowych:
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/15 Z dnia 04.03.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPWM.11.02.03-28-0069/16/14 Z dnia 04.03.2019 r.