Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa | OKSWiM

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Tytuł: Kolarstwo i strzelectwo osób niepełnosprawnych 2021

Dofinansowanie obejmuje zajęcia sekcji strzeleckiej i kolarskiej – treningi, obsługę, zakup sprzętu oraz udział zawodników w zawodach ogólnopolskich w tym rangi Mistrzostw Polski.

Umowa nr TS-IV.616.18.2021 z dnia 25.03.2021

Kwota dofinansowania: 15.500 zł