Dofinansowanie ze środków Gminy Olsztyn | OKSWiM

Dofinansowanie ze środków Gminy Olsztyn

logo urząd miasta olsztyn

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację dwóch projektów ze środków Gminy Olsztyn w ramach zadania publicznego: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Tytuł: Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w
różnych dyscyplinach sportowych, Kolarstwo niepełnosprawnych.

Tytuł: Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych. Organizowanie zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych z zakresu strzelectwa pneumatycznego i pływania, o charakterze ciągłym, mających na celu aktywizację ruchową, wśród osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie obejmuje zajęcia sekcji kolarskiej, strzeleckiej i pływackiej, a także udział zawodników tych sekcji w zawodach ogólnopolskich w tym rangi Mistrzostw Polski.