Dofinansowanie działań Federacji ze środków Samorządu Województwa | OKSWiM

Dofinansowanie działań Federacji ze środków Samorządu Województwa

Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa

Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Olsztynie informuje, że podobnie jak w latach ubiegłych, także w tym roku otrzymałą dofinansowanie na realizację projektu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach zadania publicznego:  „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Tytuł: Sportowa integracja 2022

Dofinansowanie obejmuje organizację 20 imprez dla osób niepełnosprawnych  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od czerwca do grudnia 2022 roku.