DMP w kręglach klasycznych – komunikat | OKSWiM

DMP w kręglach klasycznych – komunikat

Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących i Mixt, odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 1-3 grudnia 2016 r.

Poniżej oryginalny komunikat:

  Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Kręglach Klasycznych   oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski Miksty SN PZK
Tomaszów Mazowiecki
01 -03. grudzień 2016r.

ORGANIZATOR:   POLSKI ZWIĄZEK KRĘGLARSKI
SEKCJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KOORDYNATOR:    Emilia Sawiniec

KOORDYNATOR KADRY:   CZESŁAWA KONIECZNA

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW „KLASYK”     BOŻENA POLAK

MIEJSCE ZAWODÓW:   KRĘGIELNIA ”
Osrodek Sportu i Rekreacji      Tomaszów Mazowiecki  ul. Strzelecka 24/26
MIEJSCE  ZAKWATEROWANIa;    KRĘGIELNIA ” oraz „PRZYSTAŃ’

TERMIN ZAWODÓW:   01-03-12.2016.  /    02.12. D M P    03.12.DMP miksty/  03-04.12.2016 konsultacje kadry

UWAGA
Przyjazd zawodników  wieczorem 01.12.2016r.
Zawodnicy Kadry Polski mają pokryty koszt jednej doby podczas Mistrzostw
Od godz. 16stej w dniu 03.12.2016 rozpoczną się konsultacje kadry, które potrwają do 04.12.2016r. do obiadu

CEL ZAWODÓW:

– ZDOBYCIE PUNKTÓW RANKINGOWYCH;
– PODNOSZENIE KWALIFIKACJI SPORTOWYCH WŚRÓD ZAWODNIKÓW;
– POPIERANIE SPORTOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA
I ROZWÓJ KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH
MIĘDZY ZAWODNIKAMI

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W ZAWODACH BIORĄ UDZIAŁ ZAWODNICY POSIADAJĄCY:

1. WAŻNĄ LICENCJĘ PZK NA SEZON 2015/2016
2. AKTUALNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
3. AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE ORAZ OKREŚLAJĄCE KATEGORIĘ SPORTOWĄ
4. ZAWODNIK WYSTĘPUJE W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5. ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA UCZESTNIKÓW IMPREZY
6. ZAWODY PRZEPROWADZONE BĘDĄ ZGODNIE Z REGULAMINEM I HARMONOGRAMEM
PRZESŁANYM DO KLUBÓW PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ
7. ASYSTENTÓW DLA ZAWODNIKÓW KAT. B1 i KAT B2 ZBEZPIECZA WŁASNY KLUB
W PRZYPADKU BRAKU WŁASNYCH ASYSTENTÓW ZGŁOSIĆ TEN FAKT ORGANIZATOROWI
8. ZAWODNICY KAT B1 STARTUJĄ W SWOICH GOGLACH
OPATRUNKI MEDYCZNE ZABEZPIECZA ORGANIZATOR

KOSZT UCZESTNICTWA:

KOSZT JEDNEJ   DOBY 90,00zł /        NOCLEG; ŚNIADANIE; OBIAD; KOLACJA/
OPŁATA STARTOWA   40,00 zł od zawodnika
OPŁATĘ STARTOWĄ WPŁACAJĄ WSZYSCY STARTUJĄCY ZAWODNICY

TERMIN ZGŁOSZEŃ

KLUBY ZGŁASZAJĄ STARTUJĄCYCH ZAWODNIKÓW WYŁĄCZNIE PISEMNIE DO 24.11.2016r
NA ADRES::bozenapolak1@wp.pl     sekretariat@soswchorzow.pl    emisa75@wp.pl

W ZGŁOSZENIU PODAJEMY NAZWISKA ZAWODNIKÓW  WCHODZĄCYCH W SKŁAD DRUŻYN       Klasyk
DRUŻYNA SKŁADA SIĘ Z 3 ZAWODNIKÓW â?? KAT B1, KAT B2, KAT B3
ODDZIELNIE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN
DOPUSZCZA SIĘ START DRUŻYN 2 OSOBOWYCH / MOŻE BYĆ
KAT B1 + B2 LUB
KAT B2 + B3  LUB
KAT B1 + B3

UWAGA:  W SKŁAD DRUŻYN,  WCHODZĄ ZAWODNICY JEDNEGO KLUBU

PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ USTALONY ZOSTANIE PLAN STARTÓW
ZGŁOSZENIA

W ZGŁOSZENIU PODAJEMY IMIĘ, NAZWISKO, NR PESEL, ADRES ZAMIESZKANIA,
KATEGORIĘ SPORTOWĄ, NAZWISKO ASYSTENTA

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO  24.11.2016r ZE WZGLĘDU NA REZERWACJĘ BAZY NOCLEGOWEJ

W ZGŁOSZENIU PODAJEMY NAZWISKO KAPITANA ORAZ NR TELEFONU

NALEŻNOŚĆ WPŁACAMY GOTÓWKĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK

Prosimy o dokładne informacje terminów przyjazdu oraz wyjazdu.

PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ ORGANIZATOR USTALI PLAN STARTÓW  ORAZ HARMONOGRAM STARAJĄC SIĘ ZAPEWNIĆ JAK NAJDOGDNIEJSZE WARUNKI STARTU WSZYSTKIM ZGŁOSZONYM
ZAWODNICZKOM I ZAWODNIKOM
(UWZGLĘDNIAJĄC ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE PRZESŁANE SUGESTIE KLUBÓW)

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

WYŁĄCZNE PRAWO DO INTERPRETACJI I ZMIAN REGULAMINU,
KOMUNIKATÓW POSIADA ORGANIZATOR

KOMUNIKAT UZUPEŁNIAJĄCY ZOSTANIE PRZESŁANY DO KLUBÓW
WRAZ Z REGULAMINEM, HARMONOGRAMEM ORAZ PLANEM STARTÓW.

INFORMACJI UDZIELA                                                                                       KOORDYNATOR
PRZEWODNICZĄCA SN PZK                                                                                  Emilia Sawiniec
CZESŁAWA KONIECZNA                                                                                      tel 516-182-477
Tel. 503-070-194