Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 9 | OKSWiM

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 9

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 9

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 9”

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 8”

Okres realizacji projektu – kwiecień 2023 – marzec 2024

Warunki rekrutacji: Do wzięcia udziału w projekcie zaproszone zostaną 42 osoby niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (stopień znaczny i umiarkowany). zamieszkałych w powiatach Olsztyn, iławski i ełckim.

Zadanie dofinansowanie z funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2022 „Działamy razem”, kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 9

Wartość ogółem: 148 608,00 zł                                                Kwota dofinansowania: 146 608,00 zł

Opis zadania: Celem projektu jest rozwijanie form integracji społecznej oraz prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku poprzez sport. Zasadniczą część projektu stanowi organizacja treningów z zakresu bowlingu, strzelectwa pneumatycznego, showdown, strzelectwa laserowego oraz brydża od maja 2023 do lutego 2024 r. (przerwa w lipcu) dla 42 osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku.