Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 8 | OKSWiM

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 8

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 8

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 8”

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 8”

Okres realizacji zajęć – kwiecień 2022 – marzec 2023

Warunki rekrutacji: Do wzięcia udziału w projekcie zaproszonych zostanie 48 osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (stopień znaczny i umiarkowany). zamieszkałych w powiatach Olsztyn, Bydgoszcz i ełckim.

Zadanie dofinansowanie z funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2021 „Sięgamy po sukces”, kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 8

Wartość ogółem: 141 372,00 zł                                                Kwota dofinansowania: 136 080,00 zł

Opis zadania: Celem projektu jest rozwijanie form integracji społecznej oraz prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku poprzez sport. Zasadniczą część projektu stanowi organizacja treningów z zakresu bowlingu, strzelectwa pneumatycznego, showdown, warcabów/szachów, oraz brydża od maja 2022 do lutego 2023 r. (przerwa w lipcu) dla 48 osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku.