Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 7 | OKSWiM

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 7

Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 7

Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 7”

Okres realizacji zajęć – lipiec 2021-marzec 2022

Warunki rekrutacji: Do wzięcia udziału w projekcie zaproszonych zostanie 36 osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (stopień znaczny i umiarkowany). zamieszkałych w powiatach Olsztyn, Bydgoszcz i ełckim.

Zadanie dofinansowanie z funduszu celowego – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu 1/2020 „Pokonamy bariery”, kierunek pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Nazwa zadania: Aktywizacja osób niewidomych i słabowidzących poprzez sport 7

Wartość ogółem: 111 098,40 zł

Kwota dofinansowania: 105 498,40 zł

Opis zadania: Celem projektu jest rozwijanie form integracji społecznej oraz prowadzenie powszechnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku poprzez sport. Zasadniczą część projektu stanowi organizacja treningów z zakresu bowlingu, strzelectwa
pneumatycznego, showdown oraz brydża sportowego od lipca 2021 do marca 2022 r. dla 36 osób niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku.