Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/16 z dnia 11.04.2019 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/16 z dnia 11.04.2019 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/16 z dnia 11.04.2019 r.

EFS_poziom_polskie_kolor

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer RPWM.11.02.03-28-0069/16/16

W ramach projektu „Wsparcie osób niewidomych i ich rodzin” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” w partnerstwie z firmą Peritus Paweł Strączek Andrzej Pakulski s.c. realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na 6 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 24.04.2019 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na 6 dniowy wyjazd rodzinny (obiad, kolacja, przerwa kawowa, nocleg) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. OKW „U Kubiców” Szare 23, 34-383 Kamesznica 100,00
2. Alles Michał Urbanowicz Zdzisław 8, 66-110 Babimost 68,55

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr RPWM.11.02.03-28-0069/16/16 z dnia 11.04.2019 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

OKW „U Kubiców”, Szare 23, 34-383 Kamesznica