Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/OKS/2022 z dnia 13.07.2022 r. | OKSWiM

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/OKS/2022 z dnia 13.07.2022 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 02/OKS/2022 z dnia 13.07.2022 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego numer 02/OKS/2022

W ramach projektu „Sport szansą na lepsze życie 2022” realizowanego przez Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” realizowanego ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2021 pn.: ”Sięgamy po sukces”, kierunek pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”

Przedmiot zapytania: Wykonanie usługi na  10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

W przewidzianym terminie składania ofert tj. 29.07.2022 r. wpłynęły oferty od niżej wymienionych firm/osób:

Lp. Firma/osoba Adres Przyznane punkty
Wykonanie usługi na  10-dniową (9 noclegów) imprezę sportową (zakwaterowanie i wyżywienie) – wspólny słownik zamówień – 55000000-0- usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1. WILLA „POMORZANKA” Paulina Turska, ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo 100,00
2.

W oparciu o kryteria określone w Zapytaniu ofertowym nr 02/OKS/2022 z dnia 13.07.2022 r., Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”. postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi:

WILLA ‘POMORZANKA” Paulina Turska, ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo