Puchar Polski w kręglach klasycznych – komunikat | OKSWiM

Puchar Polski w kręglach klasycznych – komunikat

Już w najbliższy weekend  20-23.10.2016 r. odbędzie się w Tomaszowie Mazowieckim Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w kręglach klasycznych.

Koordynatorem imprezy jest pani Jolanta Strusz.

Treść komunikatu:

KOMUNIKAT

PUCHAR POLSKI

NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH

w Kręglach Klasycznych

Tomaszów Mazowiecki

20.10 – 23.10. 2016

 ORGANIZATOR: POLSKI ZWIĄZEK KRĘGLARSKI

SEKCJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Współorganizator KS. 'KAROLINKA’

CHORZÓW 41-500

Ul. KATOWICKA 77/6

Tel. 503-070-194

 

KOORDYNATOR: JOLANTA STRUSZ

KOORDYNATOR KADRY: CZESŁAWA KONIECZNA

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW „KLASYK” BOŻENA POLAK

 

MIEJSCE ZAWODÓW: KRĘGIELNIA ”

Osrodek Sportu i Rekreacji Tomaszów Mazowiecki  ul. Strzelecka 24/26

MIEJSCE  ZAKWATEROWANIA „KRĘGIELNIA ” „PRZYSTAŃ’ — „SCHRONISKO”

TERMIN ZAWODÓW: 20 październik – 23 październik . 2016

CEL ZAWODÓW:

– ZDOBYCIE PUNKTÓW RANKINGOWYCH;

– PODNOSZENIE KWALIFIKACJI SPORTOWYCH WŚRÓD ZAWODNIKÓW;

– POPIERANIE SPORTOWEGO WSPÓŁZAWODNICTWA

I ROZWÓJ KONTAKTÓW INTERPERSONALNYCH

MIĘDZY ZAWODNIKAMI

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

W ZAWODACH BIORĄ UDZIAŁ ZAWODNICY POSIADAJĄCY:

 

1. WAŻNĄ LICENCJĘ PZK NA SEZON 2016

2. AKTUALNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;

3. AKTUALNE BADANIA LEKARSKIE ORAZ OKREŚLAJĄCE KATEGORIĘ SPORTOWĄ

4. ZAWODNIK WYSTĘPUJE W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5. ORGANIZATOR NIE UBEZPIECZA UCZESTNIKÓW IMPREZY

6. ZAWODY PRZEPROWADZONE BĘDĄ ZGODNIE Z REGULAMINEM I HARMONOGRAMEM PRZESŁANYM DO KLUBÓW PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ

7. ASYSTENTÓW DLA ZAWODNIKÓW KAT. B1 i KAT B2 ZBEZPIECZA WŁASNY KLUB

W PRZYPADKU BRAKU WŁASNYCH ASYSTENTÓW ZGŁOSIĆ TEN FAKT ORGANIZATOROWI

8. ZAWODNICY KAT B1 STARTUJĄ W SWOICH GOGLACH

OPATRUNKI MEDYCZNE ZABEZPIECZA ORGANIZATOR

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

KOSZT JEDNEJ DOBY – 90,00zł / NOCLEG; ŚNIADANIE; OBIAD; KOLACJA/

OPŁATA STARTOWA – 40,00 zł

OPŁATĘ STARTOWĄ WPŁACAJĄ WSZYSCY STARTUJĄCY ZAWODNICY

ZAWODNICY  KADRY MAJĄ  OPŁACONĄ  1 DOBĘ  PRZEZ  PZK

 

TERMIN ZGŁOSZEŃ

 

KLUBY ZGŁASZAJĄ STARTUJĄCYCH ZAWODNIKÓW WYŁĄCZNIE PISEMNIE DO 06.10.2016 NA ADRES:

sekretariat@soswchorzow.pl –<bozenapolak1@wp.pl> jolusia49@interia.pl

Zgłoszenia proszę wysłać na te 3 adresy.

 

W ZGŁOSZENIU PODAJEMY IMIĘ, NAZWISKO, NR PESEL, ADRES ZAMIESZKANIA,

KATEGORIĘ SPORTOWĄ, NAZWISKO ASYSTENTA

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO  06.10.2016 ZE WZGLĘDU NA REZERWACJĘ BAZY NOCLEGOWEJ

W ZGŁOSZENIU PODAJEMY NAZWISKO KAPITANA ORAZ NR TELEFONU

 

NALEŻNOŚĆ WPŁACAMY GOTÓWKĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK

Prosimy o dokładne informacje terminów przyjazdu oraz wyjazdu.

 

PO ZAMKNIĘCIU LISTY ZGŁOSZEŃ ORGANIZATOR USTALI PLAN STARTÓW  ORAZ HARMONOGRAM STARAJĄC SIĘ ZAPEWNIĆ JAK NAJDOGDNIEJSZE WARUNKI STARTU WSZYSTKIM ZGŁOSZONYM

ZAWODNICZKOM I ZAWODNIKOM

(UWZGLĘDNIAJĄC ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE PRZESŁANE SUGESTIE KLUBÓW)

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

WYŁĄCZNE PRAWO DO INTERPRETACJI I ZMIAN REGULAMINU,

KOMUNIKATÓW POSIADA ORGANIZATOR

 

KOMUNIKAT UZUPEŁNIAJĄCY ZOSTANIE PRZESŁANY DO KLUBÓW

WRAZ Z REGULAMINEM, HARMONOGRAMEM ORAZ PLANEM STARTÓW.

 

INFORMACJI UDZIELA KOORDYNATOR

WICEPREZES KS KAROLINKA JOLANTA STRUSZ Tel. 692-462-207

  PRZEWODNICZĄCA PZK SN CZESŁAWA KONIECZNA

Tel. 503-070-194

Dokument sporządziła Jolanta Strusz