Nabór na szkolenie z zakresu „Organizator Turystyki Osób Niewidomych i Słabowidzących” | OKSWiM

Nabór na szkolenie z zakresu „Organizator Turystyki Osób Niewidomych i Słabowidzących”

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje o rozpoczęciu naboru uczestników, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, na drugą edycję 2015/2016 szkolenia z zakresu organizatora turystyki osób niewidomych i słabowidzących realizowanego w ramach projektu „Zobaczyć więcej”.

Formularz zgłoszeniowy sporządzony na załączonym druku (razem z kopią orzeczenia o niepełnosprawności, formularzem z danymi szczegółowymi, deklaracją beneficjenta oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i rekomendacją klubu) należy dostarczyć do biura Związku w wersji elektronicznej (na adres: biuro@zkfolimp.pl) lub papierowej (na adres: 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9/41) najpóźniej do dnia 6 maja 2015 r.

W załączniku szczegółowe informacje:

zaproszenie na szkolenie ZW 2015

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia:

oświadczenie ZW

formularz ZW

deklaracja ZW (1)

dane uczestnika ZW