I Memoriał Wiesława Skalskiego | OKSWiM

I Memoriał Wiesława Skalskiego

I Memoriał Wiesława Skalskiego

Minął już ponad rok, od kiedy odszedł od nas trener Wiesław Skalski (17.09.2020). W środowisku strzeleckim wszyscy jednak mają wrażenia jakby ta tragiczna wiadomość nadeszła kilka tygodni temu. Pamięć o trenerze na pewno nie zginie, również dzięki takim imprezom, jaka odbyła się 23 października 2021 w Lidzbarku.

Dzięki staraniom i z inicjatywy Darka Mendrzejewskiego, prezesa Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, a prywatnie przyjaciela, towarzysza i współpracownika trenera Wiesława Skalskiego, zorganizowany został I Memoriał ku jego pamięci. W ramach Memoriału zorganizowane zostały zawody strzeleckie w postawie leżąc. Udział w nich wzięło 11 zawodników, którzy reprezentowali następujące Kluby: Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, Morena Iława, Podkarpacie Przemyśl i Kormoran Giżycko. Do finału zawodów zakwalifikowało się 6 zawodników. Po zaciętym boju zwyciężyła wychowanka trenera Skalskiego Katarzyna Orzechowska, której asystował Darek Mendrzejewski (OKS „Warmia i Mazury”). Drugie miejsce zajęła Małgorzata Meier z asystentem Arkadiuszem Szewczykiem (Morena Iława), a trzecie Piotr Staszewski z asystentką Małgorzata Staszewską (OKS „Warmia i Mazury”).

Zwyciężczyni imprezy otrzymała nagrodę ufundowaną przez Prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych panią Martę Łożyńską, oraz okazały puchar ufundowany przez Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego, który wręczył Prezes Związku – Jerzy Kowalski. Puchar ma charakter przechodni, także Katarzyna Orzechowska może się nim cieszyć jedynie przez rok – do czasu II Memoriału. Zawodnik, który wygra trzykrotnie zawody, otrzyma Puchar na stałe.

Oprócz środowiska strzeleckiego na imprezie obecna była również rodzina trenera Skalskiego, jego małżonka Maryla Skalska, dzieci oraz wnuki. W trakcie uroczystej kolacji wszystkim uczestnikom, oraz Małżonce Trenera wręczono okolicznościowe medale. Ich fundatorem był Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury”, który był współorganizatorem całego wydarzenia.

Liczymy na to, że impreza nabierze charakteru cyklicznego, a w kolejnych edycjach wystartuje jeszcze więcej zawodników. Trener Skalski był osobą, której wkład w rozwój strzelectwa osób niewidomych i słabowidzących trudno przecenić. Był jednym z inicjatorów rozwoju tej dyscypliny sportowej, zarówno w Olsztynie, w Polsce jak i na Świecie. To dzięki niemu i Piotrowi Łożyńskiemu, w Polsce odbyły się zarówno Mistrzostwa Europy (Dadaj 2014) jak i Mistrzostwa Świata (Olsztyn 2016) w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących.

Spoczywaj w pokoju Trenerze… my będziemy strzelać dalej!